About me

Obrazy Dariny Vankové mají nesporně to, co ve své knize “Umění dnes” zdůraznil jeden z největších kritiků současnosti Jindřich Chalupecký a to že “umění má být krásné”. V historii Českého umění, se svým nenapodobitelným viděním krásy přírody přiblížil snad nejpoetičtěji malíř krajiny Ota Janeček. Dnes jsou jeho obrazy vysoce ceněny a patří k tomu nejlepšímu co České sbírky v oblasti imamaginativního cítění přírody mají. Darina Vanková, znamená totéž pro Slovenskou výtvarnou obec. Její obrazy jsou nejen krásné. Jsou plny dojímavé lásky k přírodě, něhy ke svému okolí a výpovědi o čase, který nám ročními obdobími opět vrací onu nevšední krásu, ale i naději, že stojí za to žít. Čerstvý vzduch plynoucí z jejich obrazů, voní potřebností přírody v životě člověka. Každá figura, věc, či krajina, má v její životě, díle a výtvarném názoru velice důležitou roli pojítka, mezi realitou a nevšední poezií. Ušlechtilost obsahu a velice kvalitní technické propracovaní obrazů Dariny Vankové, je zárukou budoucnosti a vysoké kvality Slovenského výtvarného umění.

 

 

Darina Vankova’ s paintings do have unquestionably something that has been described in one of the greatest critics Jindrich Chalupecky’ s book called “The Art of today” by saying that “Art should be beautiful. The one that got the closest to this description in the history of Czech Art was the most poetical landscapist, painter called Ota Janecek with his unmistakable view of beauty of nature. Today are his paintings highly valued and are considered the best in the Czech collection in the sector of imaginative sense of nature.Darina Vankova means the same for the Slovak fine art community. Her paintings are not only beautiful but they are also full of very touching love for nature and tenderness for the environment that we are living in. Telling a story of the time passing trough the yearly seasons, bringing back this extraordinary beauty, but also hope, that our life worth living. The fresh air pouring from her paintings scent of need of nature in every human been s life. Every character, a thing, a scenery in her life, art and artistic opinion is an important link between reality and an untypical poetry. The grandness of the content and the high quality technical elaboration of Darina Vankova’ s paintings is the guarantee of high quality Slovak fine art.

Ladislav Maria Wágner, 23. ledna 2015, Praha

Výtvarný názor Dariny Vankové je zaměřený k přírodě a její nezbytnosti pro život člověka a hlavně dopad její krásy na vývoj jeho duchovních hodnot. Květiny, louky, obloha malířky jsou tvořeny štětcem, tvarovány špachtlí, rukama, do hladkých, nebo reliéfních struktur, vždy s velkou pečlivostí a úctou k zobrazovanému námětu a k samotné barvě, kterou používá. Kladení barev la prima do kompozice obrazu je stěžejní, pak v konečné fázy přetvářené další barvou do takřka impresionistických pololazur a nečekaných barevných odstínů. Kontakt, mnohdy i prstů malířky s malbou, podtrhuje pocitově naléhavost soucítění s atmosférou děje na obraze. Díla jsou velice profesionálně zvládnuté a svou čistotou poeticky vyjadřují lásku malířky k přírodě a ke kumštu, který poskytuje její talentu nepřeberné možnosti, zastavit krásu v okamžiku svého vrcholu. Na obrazech Dariny Vankové vás překvapí východ slunce, mlhy, ranní opar i pocity, které z toho pro diváka vychází. Není náhodou, že na její výstavách máte pocit, že ležíte v trávě se stéblem trávy v ústech a kolem vás vítr pohybuje květinami, bylinkami, lístečky travin… Divák bývá okouzlen detaily kolem sebe, které v běžném životě dokáže přehlédnout. Krajina, louky, jednotlivé rostliny, mají slavnostní ráz a v obrazech Dariny Vankové probíhá oslava toho nejvzácnějšího co máme, krásy samotné. Náladu tak vzácných chvil si lze přenést v sobě do svého domova a s úctou respektovat fantazii a tvůrčí schopnosti tak ojedinělé malířky, jakou je Darina Vanková.

Ladislav Maria Wágner, 28.3.2015, Praha